0180 - Jeannot Pujula - Clip - Dumènica 20 Ghjennaghju 2008