0112 - Nos Artistes Peintres - Christian Scobini 2007 03 13