0672 - Nos Artistes Peintres - Anne Orsoni 12082012