0824 - Nardi Carli - Aiti è U Cirdondu - 27 02 2018