- 0373 - Festa in Paese - I Tre Pichji - A Cigala è à Furmicula - 2015 08 12