- 0370 - Festa in Paese - I Tre Pichji - Affissu - 2015 08 12