0223 - Case è Pagliaghji per Fiuminale Ph 23082010